Je skvelé keď sa nájde dobrá spolupráca.

Toto sme mohli zažiť práve na reformačnom koncerte, ktorý sa uskutočnil 5.11.2017.
S cieľom pripomenúť si 500.výročie reformácie sa spojili:
Mesto Turčianske Teplice, ZUŠ Turčianske Teplice, Rímsko-katolícka cirkev Turčianske Teplice a Evanjelický cirkevný zbor Háj.

Na začiatku sa nám prihovoril brat evanjelický farár Mgr. Tomáš Lipovský a pán primátor Turčianskych Teplíc Mgr. Igor Hus.
Následne sme zažili jeden krásny koncert žiakov spomínanej ZUŠ a študentov Konzervatória v Banskej Bystrici.

Bol to krásny čas.

ĎAKUJEME