Seniorátne stretnutie žien Turčianskeho seniorátu k 30.výročiu nežnej revolúcie, ktoré sa konalo v našom kostole v Háji.
Prežili sme nádherný čas pri Božom slove, modlitbách, piesňach a prednáške o prenasledovaných kňazoch Turca.
Ďakujeme pani Violke Fronkovej za úžasnú prednášku o ťažkých časoch počas komunizmu.