Foto: www.domovdeti.sk

Vypočujte si silné  svedectvo našej vzácnej sestry Moniky Boričovej, ktorá spolu so svojím manželom Ivanom pracujú ako profesionálny rodičia pre päť deťí, ktoré by inak skončili v Detskom Domove.

Sme  im veľmi vďačný za ich službu v Evanjelickej Diakonii, ako aj v našom cirkevnom zbore.

V nahrávke sa dopočujete:

  • O tom ako v ich životoch  Kristus robí zázraky na každý deň a mení ich samotných na Jeho obraz.
  • Aká je táto práca ťažká a nedocenená, mnohými ľuďmi v zbore nepochopená, ale zároveň nádherne naplňajúca detskou láskou.

Príjemné počúvanie.