Milí priatelia, bratia a sestry,
pozývame Vás  k sledovaniu ONLINE Služieb Božích, ktoré sme natočili v našom Hájskom kostole a to na dnes – na Veľkonočnú nedeľu.

Je to video záznam, ktorý nájdete v tomto článku a aj na našom YouTube kanali CZ ECAV Haj.
Ak by sa Vám dalo boli by sme radi, ak by sme si tieto Služby Božie pustili všetci dnes naraz o 9:00 h., aby sme aspoň takto mohli vytvoriť spoločenstvo v našom chráme Božom a byť spolu.

PRAJEME VÁM VŠETKÝM POKOJNÉ A POŽEHNANÉ SVIATKY VITAZSTVA ŽIVOTA NAD SMRŤOU!
S láskou Vaši farárovci.

Texty kresťanských mládežníckych piesni
spievané počas Služieb Božích na Veľkonočnú nedeľu:

1, pieseň – Hosana Bohu na nebi:

Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi.
Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi.
Pane chválu Ti vzdám, o haleluja,
srdce plné chvál mám, o haleluja,
vyvýšený buď Pán, náš Boh,
hosana Bohu na nebi.

Sláva, sláva, sláva Ty si kráľov Kráľ.
Sláva, sláva, sláva Ty si kráľov Kráľ.
Pane chválu Ti vzdám, o haleluja,
srdce plné chvál mám, o haleluja,
vyvýšený buď Pán, náš Boh,
sláva Ty si kráľov Kráľ.

2, pieseň – Vesmírom znie:

1, Vesmírom znie, o zmŕtvychvstalom pieseň chvál.
On krásny je, kto sa Jemu vyrovná?
Ref:
Na veky bude stáť,
Baránkov svätý trón,
kolená skláňam rád
a všetkým je mi On!
2, Ja spievať chcem, o zmŕtvychvstalom pieseň chvál,
ktorý raz mrel, aby s Bohom zmieril nás.
Ref:
Na veky bude stáť,
Baránkov svätý trón,
kolená skláňam rád
a všetkým je mi On!