Drahí priatelia, sestry a bratia v Pánovi Ježišovi.

Tešíme sa, že ku 200. výročiu nášho kostola v Háji nám Pán Boh dal dostatok chuti a sily
urobiť úplne nový dizajn nášho zborového časopisu „VÁNOK“.

Zmenili sme úplne titulnú stranu, kde v jednotlivých obrázkových trojuholníkoch prezrádzame čo sa skrýva vo vnútri časopisu a tým prirodzene vzbudzujeme v čitateľovi zvedavosť.

Dizajn obsahu a článkov prešiel „reformou“ smerom ku súčasným grafickým trendom.
V každom článku sa snažíme zvýrazniť hlavnú myšlienku pisateľa v textovom štvorci.

Ďakujeme Pánu Bohu za radosť a talenty, ktoré môžeme využívať pri tvorbe časopisu.

Ktokoľvek máte túžbu pomôcť s našim časopisom (svedectvá, básne, úprava gramatiky a nápady)
budeme radi, keď nás  kontaktujete osobne, alebo na emailecavhaj@gmail.com

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÝ ČAS PRI ČÍTANÍ NÁŠHO ZBOROVÉHO ČASOPISU.

Mgr. Tomáš Lipovský – zborový farár
Ing. Branislav Záborský – zborový dozorca
Mgr. Ladislav Adamovič – grafik

Pre zobrazenie časopisu klikni na obrázok…