ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
ZBOROVÝ DEŇ 2023
Loading
/
V sobotu, 📅18. júna 2023, sa v našom 📍Evanjelickom zbore konal požehnaný 𝐙𝐁𝐎𝐑𝐎𝐕𝐘́ 𝐃𝐄𝐍̌.
🙏🏻Sme veľmi vďační Pánu Bohu za toto nádherné spoločenstvo. Bol to čas naplnený Božou prítomnosťou a hojným požehnaním…
❤️ĎAKUJEME ZUŠ Turčianske Teplice, Obci Háj, dobrovoľníkom, účinkujúcim, ako aj všetkým zúčastneným…

Detská kázeň – Evanjelium podľa Lukáša 19,1-10

ZACHEUS

Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby Ho videl, lebo mal ísť tadiaľ. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou. Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel si odpočinúť! Ale Zacheus vstal a povedal Pánovi: Ajhľa, Pane, polovicu majetku dávam chudobným, a ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štvornásobne. I riekol mu Ježiš: Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.

Piata kniha Mojžišova – Deuteronomium 8,2

Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa po púšti viedol za týchto štyridsať rokov Hospodin, tvoj Boh, aby ťa pokoril, vyskúšal a aby poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať Jeho príkazy, alebo nie.